สถาบันฝึกอบรม The Best Training

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

 

เราเป็นสถาบันที่ให้บริการด้านฝึกอบรมสัมมนา ให้บริการที่ปรึกษา พัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศักยภาพองค์กร
สู่ความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจและการแข่งขัน เรามีวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศที่มากด้วยประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
และประสบการณ์การเป็นวิทยากรฝึกอบรมครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ในการพัฒนาธุรกิจยุคใหม่

 

หลักสูตรของสถาบันได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่ยุคดิจิตอล
เรามีหลักสูตรให้บริการทั้งอบรมภายในองค์กร (In-House Training) อบรมภายนอกองค์กร (Public Training) และอบรมออนไลน์ (Online Training)
เพื่อให้สอดรับตรงความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสูงสุด

 

เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทางสถาบันได้จัดบริการเสริม โดยให้มีการจัดฝึกอบรมผ่าน ZOOM Cloud Meeting
และ Facebook Live เฉพาะกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมและพัฒนาบุคลากรในส่วนงาน Work from Home

 

จัดฝึกอบรมผ่าน Zoom Cloud Meeting

ทางสถาบันขอขอบพระคุณ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด (CP All)
ที่มอบความไว้วางใจให้วิทยากรของทางสถาบันฝึกอบรม The Best Training
มาบรรยาย และปิดโครงการในหลักสูตร Advanced Management
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

 

อีกหนึ่งการจัดอฝึกอบรมสู่ New Normal
Best in Training, Best in U…