มกราคม 10, 2020

การจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ให้สอดคล้องค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และแข่งขันได้ในตลาด

การมีโครงสร้างเงินเดือนจะส […]