Proactive CRM & CEM Loyalty Solution (Online Training)

EQ-Thebest Training
EQ Management for Excellence (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Problem Solving-thebest-trainng
Problem Solving & Decision Making (Online Training)
มกราคม 11, 2020
EQ-Thebest Training
EQ Management for Excellence (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Problem Solving-thebest-trainng
Problem Solving & Decision Making (Online Training)
มกราคม 11, 2020

Proactive CRM & CEM Loyalty Solution (Online Training)

กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความประทับใจ สร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์แก่ลูกค้า และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเหนือคู่แข่ง ทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อสินค้า ลูกค้าสามารถเป็นตัวแทนของสินค้าระยะยาวได้

 

 

Proactive CRM & CEM Loyalty Solution

วิทยากร  

อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม Personality Development Pro, Coaching , Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM & CEM,

Emotional Management, Training the Trainer, Leadership, NLP for Success, Build Mindset etc.,

 

หลักการและเหตุผล

         บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่แบนราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย โดยมีการขาย และการตลาด ที่เป็นทัพหน้าในการหาลูกค้า รวมถึงการรักษาลูกค้าไว้ให้อยู่กับองค์กรให้ยาวนานที่สุดซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่

          สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า : Proactive CRM & CEM Loyalty Solution” ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของทุกธุรกิจที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงานทางด้านการตลาด และการปฏิบัติงานภายในองค์กรซึ่งต่อยอดจากการบริการทีดีให้กับลูกค้า นอกจากนี้ CRM ยังสามารถดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทอีกตลอดจนหาลูกค้าใหม่ได้ด้วยในเวลาเดียวกันหลักสูตรฝึกอบรมนี้จะเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ และพัฒนาไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าขององค์กร รวมถึงการฝึกปฏิบัติจำลองที่จะนำไปสู่โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้วิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจให้เป็นเลิศได้

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

องค์กร บุคคล หรือหน่วยงานทางธุรกิจที่ต้องการ และมุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้า เพื่อสร้างฐานลูกค้าที่ยั่งยืน

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 : บทนำ…ประโยชน์ในการจัดทำ CRM & CEM ในงานขายและงานบริการ

– บทนำ : กลยุทธ์ CRM & CEM เพื่องานขายและการบริการ

– ประโยชน์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM & CEM

บทที่ 2 : หลักการและแนวคิดในการมัดใจและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

– การมัดใจลูกค้าและการบริหารความสัมพันธ์

– การสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

บทที่ 3 : วิธีส่งมอบประสบการณ์ที่โดนใจลูกค้า

– 11 วิธีส่งมอบประสบการณ์ที่โดนใจลูกค้า Part 1

– 11 วิธีส่งมอบประสบการณ์ที่โดนใจลูกค้า Part 2

บทที่ 4 : พฤติกรรม และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

– ความต้องการลูกค้า 9 ข้อ ที่ต้องตอบสนอง

– 11 เรื่องเชิงลึกต้องรู้เกี่ยวกับลูกค้า Part 1

– 11 เรื่องเชิงลึกต้องรู้เกี่ยวกับลูกค้า Part 2

– กลยุทธ์จัดกลุ่มลูกค้าเชิงธุรกิจ

บทที่ 5 : การจัดการอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

– ความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองลูกค้า

– จัดการข้อร้องเรียนให้โดนใจลูกค้า

– LEPAATT 100 ครั้ง…ได้ใจลูกค้า 100 ครั้ง

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เรียนจะเข้าใจแนวคิดของ CRM & CEM รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

2. ผู้เรียนจะมีความรู้และความเข้าใจใน การสร้างสัมพันธ์ระยะยาว และประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า CRM & CEM เพื่อเพิ่มการใช้บริการ และการซื้อซ้ำจากลูกค้าซึ่งส่งผลถึงความสำเร็จขององค์กร

3. ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการดูแลลูกค้าและการสร้างช่วงเวลาสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า

4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การดูแลลูกค้าด้วยแนวคิด CRM & CEM

5. ผู้เรียนสามารถวางแผนเบื้องต้นในการใช้งาน CRM & CEM ในองค์กรได้

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

***ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรออนไลน์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com