Top Selling Skills (Online Training)

Communication-Thebest Training
High Impact Communication (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Presentation Pro-Thebest Training
Presentation Pro (Online Training)
มกราคม 11, 2020

Top Selling Skills (Online Training)

Upselling Pro-Thebest Training

Upselling Pro-Thebest Training

พิ่มขีดจำกัดความสามารถและความกระตือรือร้นในการขายในธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ 4.0 ปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักและเผชิญความท้าทายในการขาย เสริมสร้างทักษะการนำเสนอและการโน้มน้าวจูงใจ รวมถึงรักษาลูกค้าประจำ เพื่อเติบโตของธุรกิจ

Top Selling Skills

 

วิทยากร

อ.ชัยวัฒน์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ  Sale & Marketing Strategy, Negotiation Pro, Customer Relation Management (CRM), Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD),Team Building and Walk Rally Competency, Appreciative Management, Personality Development etc.

 

หลักการและเหตุผล

นักขายเป็นอาชึพที่ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ ทำรายได้สูง และไม่มีเพดานรายได้ บางครั้งทุ่มเททำงานหนักแต่กลับถูกปฎิเสธ ฝึกฝนเทคนิคและเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์ ยอดขายก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย อดทนเป็นนักขายมานานแต่ก็ยังไม่เคยเป็นสุดยอดนักขาย พยายามสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ยังขายไม่ได้ กลัวการนำ

เสนอ กลัวถูกปฏิเสธ ปิดการขายไม่ได้ เขตการขายลดลง ไม่รู้จะหาลูกค้าใหม่ๆที่ไหน ไม่ถนัดขายผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) ท้อแท้อยากเปลี่ยนอาชีพ สุดยอด

นักขายเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้แล้วมาทั้งสิ้น เรียนรู้วิธีการของผู้สำเร็จ ก้าวข้ามหลุมพรางของความล้มเหลว ก้าวสู่สุดยอดความสำเร็จในงานขาย อย่างยั่งยืน

หลักสูตร “Top Selling Skills” นี้สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย มีชีวิตชีวา สดชื่นกระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การนำเสนอ

การสื่อสารและการบริการ กลยุทธ์การขายและก้าวข้ามหลุมพลางของงานขาย ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอาชีพนักขาย นำไปสู่

การเพิ่มยอดขายอย่างนักขายมืออาชีพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ทำงานด้านงานขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานขายทุกประเภททุกระดับ

 

บทที่ 1 : บทนำ…เข็มทิศสู่การเป็นสุดยอดนักขาย

– บทนำ…เริ่มต้นนับ 1 สู่สุดยอดนักขาย

– กรณีศึกษา…ยอดนักขายระดับโลก

– ปรับเข้มทิศทัศนคติในการขาย

บทที่ 2 : กฏเหล็กนักขายที่ต้องรู้

– กฎเหล็ก 5 ประการของสุดยอดนักขาย Part 1

– กฎเหล็ก 5 ประการของสุดยอดนักขาย Part 2

– หลุมพลางแห่งความสำเร็จ

– ปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตในงานขายเปลี่ยน

บทที่ 3 : การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและการคุมเกม

– การจัดการพฤติกรรมความล้มเหลวของงานขาย

– วิเคราะห์ลูกค้าการคุมเกม และสัญญาณจากลูกค้า

– Workshop การวิเคราะห์ลูกค้า

บทที่ 4 : กระบวนการขายของนักขายมืออาชีพ

– กระบวนการขาย : รายชื่อลูกค้า

– กระบวนการขาย : เตรียมข้อมูลลูกค้า

– กระบวนการขาย : นัดพบ

– กระบวนการขาย : การนำเสนอขายสินค้า

บทที่ 5 : การนำเสนอการขายให้โดนใจลูกค้าและปิดการขาย

– การนำเสนอการขาย : สุดยอดการขายเชิงที่ีปรึกษา

– การนำเสนอการขาย : กลยุทธ์การขายเชิงที่ีปรึกษา

– การนำเสนอการขาย : สร้างความไว้วางใจ

– การนำเสนอการขาย : คำถามที่กระตุ้นความสนใจ ในการมีส่วนร่วม

– การนำเสนอการขาย : ปิดการขาย

 

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

1. มีความเชื่อมั่น ศรัทราในตนเอง งานขาย ในสินค้าที่ทำ และในองค์กร

2. มีความเข้าใจลูกค้า มีทักษะในการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อการขายและการแก้ปัญหา

3. มีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการสร้างแรงดึงดูดให้กับลูกค้า

4. มีทักษะในการค้นหาความต้องการของลูกค้าและการขายเชิงที่ปรึกษา

5. มีทักษะในการปิดการขายสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน

6. มีต้นแบบในการขายหรือการสร้างผลงานที่ดี และมีความรักความผูกพันในทีมงานขาย

7. มีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจมีเป้าหมาย และมีแรงปรารถนาในการสร้างผลงานรวมถึงมีพันธะสัญญาต่อเป้าหมายในสร้างรายได้จากการขายอย่างก้าวกระโดด

8. มีบุคลิกภาพ ที่โดดเด่นอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และยั่งยืนให้กับตนเองและองค์กร

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-

***ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรออนไลน์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com