Strategic Sale Planning & Marketing 4.0

Upselling Pro-Thebest Training
Upselling Pro 4.0
กันยายน 6, 2019
Purchasing-Thebest Training
Professional Purchasing Strategy Techniques
กันยายน 6, 2019

Strategic Sale Planning & Marketing 4.0

Sale Planning-Thebest Training

Sale Planning-Thebest Training

หลักสูตรฝึกอบรมที่ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกลไกการขายและการตลาดในโลกปัจจุบันในการวางแผนการขายการตลาด เลือกใช้กลยุทธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการขายและการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจ

 

Strategic Sale Planning & Marketing 4.0

แผนการขายและการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคธุรกิจ 4.0

 

รอบจัดอบรมวันที่ 24 เม.ย./ 10 ส.ค. และ 3 ธ.ค. 2563

 

โรงแรมมารวยการ์เด้น พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์)

เวลาอบรม 9.00 – 16.00 น. 

เวลาลงทะเบียน   8.45 น.

วิทยากร

อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Sale & Marketing Strategy, Customer Relation Management (CRM), High Impact Communication, Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD), Purchasing Strategy, Team Building, and etc.

 

ประสบการณ์การทำงาน

วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
กรรมการผู้จัดการ
พาราไดซ์ เขาค้อรีสอร์ท และบ้านสวนร่มไม้หนองตอง หางดง เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จัดการ
Car Convenience Center: บริษัทร่วมลงทุนการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์มณฑล
CP All PLC  (Bangkok) Co.,Ltd.
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัทเบนซ์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
Perve Consultance Co.,Ltd (พัฒนาศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Pro-check)
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามความต้องการของลูกค้า
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
Manager Media Group PLC Co.,Ltd.
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
พนักงานขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2533
บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป
พนักงานขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2534
บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป
ผู้บริหารทีมขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2535
บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป
ผลงานการนำเสนอศิลปะการขาย ยอดเยี่ยมประจำปี 2535
นิตยสารนักขาย
ผลงานการนำเสนอรูปแบบการปิดการขายดีเด่นประจำปี 2536
นิตยสารนักขาย

มีความเชี่ยวชาญงานขายและการตลาดมากกว่า 30 ปี ประสบการณ์การเป็นวิทยากรและการสร้างทีม

หลักการและเหตุผล

บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกดิจิตัล (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียกว่า โลกที่แบนราบ (โลกที่ขอบเขตของการเป็นประเทศลดน้อยลง ขอบเขตการค้าเสรีขยายตัวใหญ่ขึ้น) เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลายและสุดขั้วก็เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาขีดความสามารถองค์กรจึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องจัดทำอย่างเป็นระบบ จากการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีพันธกิจร่วมกัน ก่อให้เกิดศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่

สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้พัฒนาหลักสูตร Strategic Sale Planning & Marketing 4.0 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกลไกการขายและการตลาดในโลกปัจจุบัน ทันยุคทันสถานการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการขายการตลาด เลือกใช้กลยุทธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี และทัดเทียมโลกใบใหม่ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจอย่างก้าวกระโดด

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1. ผู้จัดการหรือผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาด

2. ผู้จัดการหรือผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ

3. ผู้จัดการหรือผู้บริหารฝ่ายแผนกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการ-SME

4. ทีมงานฝ่ายขาย และบุคคลทั่วไปที่ต้องการอัพเดทกลยุทธ์ทางการตลาดยุคใหม่

นื้อหาหลักสูตร

Session 1    : 9.00-10.30 น. 

1. กรณีศึกษาทางการตลาดในยุคการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เข้าใจกรอบความคิดผู้ประสบณ์ความสำเร็จ

– เรียนรู้รูปแบบวิธีการจากผู้สำเร็จ

– นำความสำเร็จมาปรับใช้กับหน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรม

เนื้อหาการบรรยาย :

– โตโยต้าดีเยี่ยม น้องใหม่มาแรงแซงทุกดีลเลอร์

– พฤกษา VS แสนสิริ ยุทธศาสตร์ที่แตกต่าง ความสำเร็จที่รอการพิสูจน์

– การเติบโตของ Apple

– ส่วนแบ่งทางการตลาดที่หายไปของ Nokia

– การประกาศปิดกิจการของ Kodak

– เสรีเซ็นเตอร์ ยักษ์ใหญ่ที่ไม่เคยโต

– เซเว่น-อีเลฟเว่น ยักษ์ใหญ่ในขนาดเล็ก

– Brand Positioning ที่สับสนของ Volvo และ Volkswagan

2. การกำหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด I : Marketing’s Age

เนื้อหาการบรรยาย :

– Marketing ยุค 1.0 2.0 3.0 และ 4.0

– Marketing World Aesthetics

Work Shop : กำหนดกลยุทธ์ โดยมีแบบฟร์อมจากวิทยากรวิทยากรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ

 

Break           : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.30-12.00 น.

 

3. การกำหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด II : Marketing Mix

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :

– มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Strategy

– ให้ความสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์

– มีเครื่องมือในการคิดค้นกลยุทธ์

– สามารถกำหนดกลยุทธ์ ผลิตภัณท์และกลยุทธ์การตลาด

เนื้อหาการบรรยาย:

– หลักการสร้างความต้องการใช้สินค้า ใช้สินค้าซ้ำบอกต่อ และเป็นลูกค้าประจำด้วย Model 4P 4C 4E

– กรณีศึกษากลยุทธ์ จากผู้ประสบณ์ความสำเร็จ Apple Computer/ Walmart Supermarket/ CP All/ ครอบครัวข่าว 3

 Work Shop : กำหนดกลยุทธ์ โดยมีแบบฟอร์มจากวิทยากรวิทยากรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ

4. การกำหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด III : Marketing Aesthetics

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :

– เรียนรู้กลยุทธ์ Marketing Aesthetics

– ปรับใช้ Marketing Aesthetics อย่างเหมาะสมกับองค์กร

เนื้อหาการบรรยาย :

– กรณีศึกษา Marketing Aesthetics : SCG , Absolute Hotel Service, นครชัยแอร์

 The Art of Marketing tool

– Process

– Technology

– Aesthetic

Work Shop : ปรับปรุง Touch Point ของ Dealer ตามแนวทาง Marketing Aesthetics

 

Lunch           : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

5. แผนที่ดีเรี่มจากการวิเคราะห์ที่ดี

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :

– เข้าถึงความต้องการ Dealer ภายในประเทศ

– เข้าถึงความต้องการ Enduser ภายในประเทศ

– สามารถวิเคราะห์และมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูล

เนื้อหาการบรรยาย:

– เข้าใจความต้องการ Dealer ภายในประเทศ

– เข้าใจความต้องการ Enduser ภายในประเทศ

– กำหนด STP ลงลึกความต้องการที่แท้จริง

– วิเคราะห์ความต้องการ Dealer: 7S Mckinsey Frame Work/ 4Agent Need Model

– วิเคราะห์ความต้องการ Enduser: 5 Customer Need Model

– กระบวนการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำ Sale Promotion & MKT.Activity

Work Shop : วิเคราะห์ความตัองการ โดยมีแบบฟอร์มจากวิทยากรวิทยากรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ

6. กำหนดตลาดเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

– บริษัททำอะไร ขายอะไร ขายใคร ขายที่ไหน ขายอย่างไร

 กำหนดตลาดเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จาก STP Model

Work Shop : กำหนดตลาดเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายวิทยากรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ

 

Break           : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

7. กลยุทธ์การวางแผนสื่อสารทางการตลาดที่สำฤทธิ์ผล Below-the-Line  & Above-the-Line เพื่อใช้ในการจัดทำ MKT.Activity

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :

– เข้าใจหลักการสื่อสารทางการตลาด Integrated Marketing Communication (IMC)

– มีเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด

– สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด

เนื้อหาการบรรยาย :

– หลักการสื่อสารทางการตลาด Integrated Marketing Communication (IMC)

– การวางแผนสื่อสารทางการตลาด

– ภายใต้งบประมาณจำกัน กับเครื่องมือที่สำฤทธิ์ผล

– การใช้ Below-the-Line ในยุค Marketing 4.0

Work Shop : ส่งเสริมการวางแผนสื่อสารทางการตลาด ระดมสมอง วางแผนและแก้ปัญหา วิทยากรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ

 8. กิจกรรม “Expertise & Q/A”

เพื่อประมวลความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการ ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

ถาม-ตอบ ข้อสงสัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนการขายและการตลาด

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการร่วมกันจัดแผนงาน

3. ผู้เข้าอบรมมีเครื่องมือในการจัดทำแผนการขายและการตลาด

4. ผู้เข้าอบรมและทีมงานในอนาคตสามารถร่วมกันวางแผนได้อย่าง มั่นใจ และราบรื่น

5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสร้างแผนงานอย่างมีประสิทธิผล

 

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  1. การบรรยายแบบ (Participative Technique)
  2. กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)
  4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )
  5. กระตุ้นให้คิดจากภายในสู่ภายนอก (Inner Thinking)
  6. สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.15   สัมมนา

10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet / Japanese Buffet

13.00-14.30  สัมมนา

14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,500.-
315.-
135.-
4,680.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com