Succeed for Yourself-Thebest-training
5Q+ Key Succeed for Yourself (Online Training)
มีนาคม 27, 2020
หลักสูตรฝึกอบรม “MAKE UP EASY: Unlock Your Beauty Secret”
เมษายน 2, 2024
Succeed for Yourself-Thebest-training
5Q+ Key Succeed for Yourself (Online Training)
มีนาคม 27, 2020
หลักสูตรฝึกอบรม “MAKE UP EASY: Unlock Your Beauty Secret”
เมษายน 2, 2024

หลักสูตรฝึกอบรม “Investing Seminar in the Box”

หลักสูตรฝึกอบรมฟรี เรื่อง Cash Flow หรือ Investing Seminar Simulation หรือ Investing Seminar in the Box เป็นเกมการเงินในรูปแบบ Simulation ที่เลียนแบบให้สอดคล้อง หรือ ใกล้เคียงกับชีวิตความเป็นจริง โรเบิร์ตคิโยซากิ ผู้เขยนหนังสือชุด “พ่อรวยสอนลูก” เป็นผู้จัดทำเกมนี้ขึ้นเพื่อให้เข้าใจวิธีการตัดสินใจทางการเงินส่วนบุคคลได้ง่ายและใกล้เคียงกับชีวิตจริง

 

วิทยากร

 รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

ผู้เขียนหนังสือ “เลือกเป็นเห็นทางรวย”

 

 

รอบจัดอบรมวันเสาร์ที่ 25 พ.ค/ 27 ก.ค/ 28 ก.ย และ 30 พ.ย. 2567

สถานที่อบรม สถาบันฝึกอบรม The Best Training

เวลาของการฝึกอบรม 13.00-16.00 น.

 

หลักสูตรฝึกอบรมพิเศษ 

(**ไม่มีค่าใช้จ่ายวิทยากร มีค่าใช้จ่ายเฉพาะอาหารว่าง รวม 200.- ท่าน / รับจำนวนรอบละ 6 ท่าน)

 

เกม Cash Floหรือ Investing Seminar Simulation หรือ Investing Seminar in the Box เป็นเกมการเงินในรูปแบบ Simulation ที่เลียนแบบให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตความเป็นจริง โรเบิร์ตคิโยซากิ ผู้เขียนหนังสือชุด “พ่อรวยสอนลูก” เป็นผู้จัดทำเกมนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้ผู้อ่านหนังสือชุด “พ่อรวยสอนลูก” มีความเข้าใจในการอ่านหนังสือได้ดียิ่งขึ้น jนับจากปี 2000 จนถึงปัจจุบันเกม Cash Flow นี้กลายเป็นที่นิยมอย่างมากจนกูรูการเงินหลายท่านให้ความเห็นว่า หนังสือชุด “พ่อรวยสอนลูก” เปรียบเสมือนคู่มือเล่มใหญ่ในการเล่นเกมนั้นเอง
เพื่อเป็นการตอบแทนสู่สังคม และมีส่วนร่วมกระจายความรู้ทางการเงิน ทางสถาบันจึงได้จัดการฝึกอบรมฟรีในการเข้าร่วมการเล่นเกม Investing Seminar Simulation

 

ตารางการฝึกอบรม

13.00-13.15 น.  แนวคิดในการเล่นเกม Cash Flow
13.15-13.30 น. วิธีเล่นเกมให้ได้ประสิทธิผล
13.30-14.30 น. เล่นเกม และ Consults I
14.30-14.45 น. Coffee Break
14.45-15.30 น. เล่นเกม และ Consults II
15.30-16.00 น. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และข้อคิดจากเกมเพื่อบริหารจัดการการเงิน

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจหลักคิดที่ว่าคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินแล้วนั้นมันจะดึงดูดโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือทรัพย์สิน และอะไรคือหนี้สิน
3. สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีธุรกิจเป็นของตนเอง
4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมีความสามารถในการประดิษฐ์แท่นพิมพ์เงินของตัวเอง
5. ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้แบบคนรวย

 

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่  thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com