อ.สุภัทรา พึ่งสาระ
สิงหาคม 13, 2019
อ.ชัยรัตน์ วงศ์ธีรทรัพย์
สิงหาคม 13, 2019
อ.สุภัทรา พึ่งสาระ
สิงหาคม 13, 2019
อ.ชัยรัตน์ วงศ์ธีรทรัพย์
สิงหาคม 13, 2019

อ.ธนจิต สาธิตกุล

อาจารย์ธนจิต สาธิตกุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม

 

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ประกอบการ กระทรวงอุตสาหกรรมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประสบการณ์การทำงาน

– รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

– ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำและการสร้างทีม (Team Building & Walk Rally)

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ

– ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงาม

– ผู้จัดการบริษัท บ้านธนทรัพย์ จำกัด

– ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทเดอะเบสท์เทรนนิ่ง กรุ๊ป จำกัดและ บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด