อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

อ.ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
สิงหาคม 13, 2019
อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
สิงหาคม 4, 2019
อ.ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
สิงหาคม 13, 2019
อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
สิงหาคม 4, 2019

อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Sale and Marketing Strategy, Negotiation Pro, Customer Relation Management Skill and Creativity, Cooperate Social Responsibility (CSR), Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD),Team Building and Walk Rally Competency, High Impact Communication, Personality Development etc.

 

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

– กรรมการบริหาร : พาราไดซ์เขาค้อรีสอร์ท และพาราไดซ์หางดงรีสอร์ท

– ที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับ บริษัท ท็อปเพ้นท์ เพอร์เฟค จำกัด , บริษัท นำสยาม ไบซิเคิล จำกัด

– วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้กับสถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)

 

ประสบการณ์การทำงาน

รองกรรมการผู้จัดการ Car Convenience Center: บริษัทร่วมลงทุนการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ (มหาชน) จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์มณฑล CP All PLC (Bangkok) Co.,Ltd.
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบนซ์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด Manager Media Group PLC Co.,Ltd.
เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

ความเชี่ยวชาญ

Sale and Marketing Strategy
Sale Skill and Negotiation
Service Excellence (Triple C: CRM CEM CSR)
Management Skill and Creativity
Modern Business Management and Executing
Balance Score Card, Total Quality Management (TQM),
Knowledge Management (KM), Six Sigma, Change management, Customer Relation
Human Resource Development (HRD)
Team Building, Walk Rally Competency
Personality Development
มีความเชี่ยวชาญงานขาย และการตลาดมากกว่า 25 ปี
ประสบการณ์การเป็นวิทยากรและการสร้างทีม