ปัญหาการคุกคามทางเพศภายในบริษัท
ปัญหาการคุกคามทางเพศภายในบริษัท: ปัญหาใหญ่ที่เริ่มจากจุดเล็กๆพร้อมวิธีรับมืออย่างเหมาะสม
มิถุนายน 4, 2024
5 เหตุผลที่องค์กรของคุณต้องลงทุนในหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภายในองค์กร
5 เหตุผลที่องค์กรของคุณต้องลงทุนในหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภายในองค์กร
มิถุนายน 25, 2024
ปัญหาการคุกคามทางเพศภายในบริษัท
ปัญหาการคุกคามทางเพศภายในบริษัท: ปัญหาใหญ่ที่เริ่มจากจุดเล็กๆพร้อมวิธีรับมืออย่างเหมาะสม
มิถุนายน 4, 2024
5 เหตุผลที่องค์กรของคุณต้องลงทุนในหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภายในองค์กร
5 เหตุผลที่องค์กรของคุณต้องลงทุนในหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภายในองค์กร
มิถุนายน 25, 2024

เผยปัญหาในองค์กร พร้อมวิธีแก้ไขและรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ

เผยปัญหาในองค์กร พร้อมวิธีแก้ไขและรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ

เผยปัญหาในองค์กร พร้อมวิธีแก้ไขและรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ

หากใครที่ทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศในองค์กรทั้งที่เป็นองค์ใหญ่และองค์กรขนาดเล็ก นอกจากจุดสังเกตุหลักอย่างเช่นบรรยากาศในการทำงานหรือระบบการทำงานแล้ว สิ่งที่มักสังเกตุได้อย่างชัดเจนเลยคือหลายๆ องค์กรมักจะมีปัญหาที่เป็นปัญหาตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่โต ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้หากมีวิธีการรับมือที่เหมาะสมและตอบโจทย์บุคลากรในองค์กรได้อย่างทั่วถึง  

ปัญหาพบบ่อยในองค์กร มีอะไรบ้าง?

ปัญหาพบบ่อยในองค์กร มีอะไรบ้าง?

ก่อนที่เราจะไปพูดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา มาดูกันก่อนว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่มักพบเจอได้ทั่วไปในระดับองค์กร หรือแม้แต่ใยบริษัทขนาดเล็กแบบ start-up 

 1. พนักงานไม่รู้งาน/ ไม่รู้หน้าที่ 

การทำงานไม่ถูกต้องตามกระบวนการเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งมักเกิดขึ้นจากการไม่รู้ว่าต้องทำอะไร ยังไงบ้าง เช่นการลำดับงานไม่เป็น ซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัเข้องได้ โดยเฉพาะในงานที่ต้องทำเป็นทีม 

 1. ความสัมพันธ์กับคนที่ทำงาน

ปัญหาความสัมพันธ์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่การอยู่ร่วมกันให้ได้คือประเด็นหลักของการทำงานด้วยกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจึงสำคัญ 

 1. การสื่อสารที่ผิดพลาดเปรียบเสมือนรอยร้าวบนรากฐานขององค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสามัคคีของพนักงาน พบได้บ่อยในรูปแบบต่างๆ เช่น
 • ความสับสน: พนักงานไม่เข้าใจเป้าหมาย คำสั่ง หรือบทบาทของตน
 • วัฒนธรรมที่เป็นพิษ: การนินทา การใส่ร้าย ปั่นหัว และการเมืองในออฟฟิศ
 • การขาดการสื่อสารจากหัวหน้า: พนักงานรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง ขาดการสนับสนุน และขาดข้อมูลที่จำเป็น
 1. ข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจน นำไปสู่ความเข้าใจผิด ความล่าช้า และงานที่ผิดพลาด ปัญหาการจัดการยังซ้ำเติมสถานการณ์:
 • การขาดผู้นำ: องค์กรขาดวิสัยทัศน์ แนวทาง และแรงบันดาลใจ
 • การตัดสินใจที่ผิดพลาด: ส่งผลเสียต่อธุรกิจ ขวัญกำลังใจของพนักงาน และภาพลักษณ์ขององค์กร
 • กระบวนการที่ไร้ประสิทธิภาพ: redundancy, การขาดการประสานงาน และขั้นตอนที่ยุ่งยาก
 • การขาดการติดตามผล: งานไม่เสร็จตามกำหนดเป้าหมาย ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน และโอกาสในการพัฒนาพนักงานสูญเสียไป

นอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกทากมายที่เกิดขึ้นทั้งในแง่ของการจัดการพนักงาน และการสร้างบรรยากาศ ทั้งนี้ปัญหาเหล่านี้เหมือนจะเล็กก็จริง แต่ถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลใจได้ไม่น้อยเลย ดังนั้นเพื่อให้ปัญหาลดน้อยลงควรมีแนวทางรองรับตั้งแต่ต้นจะดีที่สุด 

ฝึกอบรบการแก้ปัญหา: แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจาก The Best Training

ฝึกอบรบการแก้ปัญหา: แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจาก The Best Training

การแก้ปัญหาภายในองค์กรไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะมันคือการแก้ปัญหากับกลุ่มคนที่แตกต่างกัน ดังนั้นทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาเหล่านี้คือการฝึกอบรมการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด 

ฝึกอบรมการแก้ปัญหา ช่วยอะไรได้บ้าง? เราได้เห็นปัญหาที่พบได้บ่อยในองค์กรกันไปแล้ว อันที่จริงการแก้ไขปัญหานั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว แต่เราจัดการได้แต่ปัญหานั้นมักเกิดมาจากความขัดแย้งดังนั้นต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าฝึกอบรมการแก้ปัญหา

สถาบัน The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) เข้าใจถึงปัญหานี้ จึงพัฒนาหลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งเพื่อทีมงานที่ทรงประสิทธิภาพ” มุ่งเน้นไปที 

 • เข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง: เรียนรู้ที่มาที่ไป ผลดีและผลเสีย
 • ฝึกฝนทักษะการบริหารความขัดแย้ง: ฝึกเทคนิคการระบุ วิเคราะห์ และแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 • เสริมสร้างทัศนคติที่ดี: พัฒนามุมมองเชิงบวก ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างกลมเกลียว
 • มุ่งสู่อารมณ์การทำงานที่ีมีความสุขและประสิทธิภาพ: สร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อผลงาน

ทั้งหมดนี้จะนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

 • พนักงานสามารถระบุ วิเคราะห์ และแก้ไข ความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พนักงานมีทักษะการสื่อสารที่ดี เข้าใจผู้อื่น ฟังอย่างตั้งใจ พูดชัดเจน ตรงประเด็น
 • พนักงานสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมมือกัน ประสานงานกัน สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พนักงานมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้น รู้สึกพึงพอใจกับงาน มีความสุขกับการทำงาน

สิ่งเหล่านี้จะช่วยในเรื่องอัตราการลาออกของพนักงานลดลง พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมขององค์กรดีขึ้น บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นอีกด้วย