หลักสูตรฝึกอบรม “MAKE UP EASY: Unlock Your Beauty Secret”
เมษายน 2, 2024
เผยปัญหาในองค์กร พร้อมวิธีแก้ไขและรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ
เผยปัญหาในองค์กร พร้อมวิธีแก้ไขและรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ
มิถุนายน 5, 2024
หลักสูตรฝึกอบรม “MAKE UP EASY: Unlock Your Beauty Secret”
เมษายน 2, 2024
เผยปัญหาในองค์กร พร้อมวิธีแก้ไขและรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ
เผยปัญหาในองค์กร พร้อมวิธีแก้ไขและรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ
มิถุนายน 5, 2024

ปัญหาการคุกคามทางเพศภายในบริษัท: ปัญหาใหญ่ที่เริ่มจากจุดเล็กๆพร้อมวิธีรับมืออย่างเหมาะสม

ปัญหาการคุกคามทางเพศภายในบริษัท

ปัญหาการคุกคามทางเพศภายในบริษัท

ไม่ว่าจะเป็นข่าวสิบเอกลวนลามเจ้าหน้าที่หญิง หรือข่าวผู้จัดการดาราที่แสร้งว่าเป็น LGBTQ+ เพื่อแตะเนื้อต้องตัวดาราในสังกัด ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัญหาทีเกิดจากจุดเล็กๆ ที่หลายคนมักมองข้าม และมันอยู่ทุกที่ในสังคมไทย 

หนึ่งในปัญหาที่พบเจอได้บ่อยในออฟฟิศหรือในสถานที่การทำงานในองค์กรคือเรื่องของการคุกคามทางเพศภายในบริษัท ซึ่งหลายๆครั้งปัญหาการคุกคามนี้ก็เกิดขึ้นได้จากจุดเล็กๆ และลามเป็นปัญหาใหญ่จนอาจสร้างความกังวลใจต่อพนักงานอย่างปฎิเสธไม่ได้ แต่ปัญหานี้ไม่ได้พึ่งมี แต่มีมานานและต้องยอมรับว่าหลายๆ บริษัทมักมองข้ามเพราะมองว่าไม่ได้ใหญ่โตอะไรในโลกของการทำธุรกิจ แต่หารู้ไม่ว่านี้คือปัญหาที่สร้างความขัดแย้งได้เป็ยอย่างดี และอาจส่งผลต่อการทำงานโดยรวมด้วย 

ทางออกสำหรับการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ควรเริ่มที่ใคร?

ทางออกสำหรับการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ควรเริ่มที่ใคร?

ปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งเหยื่อ ผู้กระทำ และองค์กรโดยรวม การแก้ไขปัญหานี้จึงไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งตัวบุคคล องค์กร และสังคมเป็นองค์รวม

อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจดีว่าปัญหาแบบนี้หากแก้ที่ปลายเหตุอย่างเดียว เช่นการสั่งห้าม หรือการสร้างกฎต่อต้านอาจไม่ได้ช่วยทั้งหมด แต่ยังต้องอาศัยการทำความเข้าใจความคิดอย่างดีก่อนด้วย ดังนั้นการสร้าง awareness จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ในกรณีแบบนี้ การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมจึงสำคัญเพื่อสร้างการตระหนักรู้และ mind set ที่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา รวมไปถึงปัญหาการคุกคามเชิงเพศในที่ทำงาน 

หลักสูตรอบรบ: ทางออกที่ยั่งยื่นสำหรับปัญหาการคุมคามทุกรูปแบบ

หลักสูตรอบรบ: ทางออกที่ยั่งยื่นสำหรับปัญหาการคุมคามทุกรูปแบบ

แทนที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่ดี จากผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะสิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรอบรมนั้นมีมาก ไม่ว่าจะเป็น 

1. ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะให้ความรู้เกี่ยวกับนิยามและรูปแบบของการคุกคามต่างๆ ช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงวิธีการจัดการปัญหาอย่างถูกวิธี

2. มุมมองที่เป็นกลางและปราศจากอคติ

วิทยากรมืออาชีพจะนำเสนอเนื้อหาและมุมมองที่เป็นกลางและเที่ยงธรรม ปราศจากอคติทางเพศ เชื้อชาติ หรือวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจปัญหาได้อย่างรอบด้านและลึกซึ้งขึ้น

3. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้

การเข้าฟังหลักสูตรอบรมจะจัดในบรรยากาศที่เป็นกลาง ปลอดภัย และเคารพซึ่งกันและกัน ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมกล้าแสดงความคิดเห็น ถามคำถาม หรือเล่าประสบการณ์โดยไม่รู้สึกถูกคุกคาม

นอกจากนี้ หลักสูตรฝึกอบรมในองค์กร ยังช่วยให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจร่วมกัน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความขัดแย้งและสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี แม้การแก้ปัญหาการคุกคามด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องยาก แต่หลักสูตรฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญก็เป็นหนึ่งในทางออกที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกัน ขจัดอคติ และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

แม้ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นตอของปัญหาทั้งหมด แต่หลักสูตรฝึกอบรมก็เป็นอย่างน้อยที่องค์กรสามารถทำได้เพื่อคุมการประพฤติของพนักงานให้เข้าใจร่วมกัน ช่วยให้ใช้ชีวิตในองค์กรได้ง่ายขึ้น อยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจ และนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยในเวลาเดียวกัน