สารจากผู้อำนวยการ

ในวาระปี 2565 นี้… 
ขอให้ทุกท่านมีพลังจิตใจเข้มแข็ง
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง
ขอให้ทุกท่านมีพลังสติปัญญาที่เฉียบคม

พร้อมที่จะรับได้ทั้งความสุขและความทุกข์
พร้อมที่จะรับได้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว
พร้อมที่จะรับได้กับการเผชิญอุปสรรคปัญหา และการเปลี่ยนแปลงในยุค 5G ที่กำลังเข้าถึงท่านอยู่ทุกขณะ
พร้อมไปด้วยความเชื่อมั่น…ในตนเองหรือในธุรกิจของตนเอง
ที่สามารถประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม ตามแผนงานหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้

ท่ามกลางภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่รวดเร็วและรุนแรงรวม
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทำให้เกิด Domino Disruption

โอกาสยังคงเกิดขึ้นมากมาย…เพื่อท่านหรือธุรกิจของท่านเสมอ

รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
Director